GEA IRAN

آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA

هر دو مشخصه كيفيت و كميت آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA موثر هستند ، در انتخاب محل مناسب براي كاشت بذر يونجه ایتالیایی GEA ، از وجود منبع آب كافي و با كيفيت اطمينان حاصل كرد، چون در صورت كمبود آب ، ديگر مديريتهاي زراعي نيز موثر واقع نخواهد شد .

 کمیت آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA

يونجه نسبت به ديگر گياهان زارعي، نياز آبي به نسبت بالايي دارد. يونجه براي توليد ، 560 ليتر آب مصرف مي كند. منبع آب بايستي بتواند براي – هر كيلوگرم ماده خشك 830-560 ليتر آب در دقيقه فراهم كند.

البته ميزان دقيق – آبياري هر هكتار يونجه دستكم 100 لیتر آب در دقیقه است اما این نياز آبي بنا بر شرايط آ ب و هوايي و اقليمي، نوع سامانه آبياري و غيره متفاوت است. براي تامين اين ميزان نياز آبي به منبع آب كافي و ثابت نياز است، وگرنه عملكرد محدود خواهد شد.

با این توصیفات ، توصیه برنامه آبیاری برای بذر یونجه ایتالیایی GEA ، توصیه یکسانی نیست و نسخه واحدی برای همه شرایط جغرافیایی کشور نمی توان پیچید ، برای مثال نوع خاک و ساختار و بافت آن ، دمای هوا ، شدت و نحوه وزش باد ، ارتفاع از سطح دریا و … در برنامه و کیفیت آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA تاثیر فراوانی دارد .

آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA
                                        آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA

کیفیت آب آبیاری برای کاشت بذر یونجه

كيفيت پايين آب نيز يك مسئله مهم در انتخاب محل براي كاشت يونجه است. آب چاه ممكن است داراي ميزان بالايي نمك باشد. سميت سديم يا بيكربنات نيز مي تواند موجب ايجاد اختلا ل در نفوذ آب شود. سميت سلنيوم يا موليبدن نيز مي تواند موجب كاهش كيفيت علوفه توليدي شود. سميت عناصري مانند سديم، كلر و غيره بيشتر در سامانه هاي آبياري باراني چالش آفرين است، چون اين عناصر به طور عمده از طريق برگ جذب شده و باعث بروز آسيب و زيان در يونجه مي شوند.

در مورد کیفیت و اهمیت آب مناسب برای آبیاری بذر یونجه ایتالیایی GEA ، مهندس مجید ضیایی پرور از کارشناسان این حوزه بر این عقیده است که در زراعت بذر یونجه ایتالیایی GEA با وجود آب با شوری (EC) بالای 6000 میکروزیمنس به هیچ عنوان اقدام به کشت یونجه نشود ، حتی در شوری محدوده  4000 الی 6000 میکروزیمنس ، هم کشت معمولا تا حد زیادی از دایره اقتصادی بودن خارج می شود و این نه فقط برای بذر یونجه ایتالیایی GEA ، بلکه برای تمامی ارقام با کیفیت پایین تر هم قانون است ، لیکن در محدوده 2000 تا 4000 میکروزیمنس ، معمولا کشت اقتصادی صورت می گیرد و بسیاری از آبهای زراعی ایران هم در همین محدوده ارزیابی می شوند اما در همین محدوده نیز بایستی ارزیابی های دوره ای از تغییرات و شوری و سختی آب صورت گیرد ، چرا که موضوع سختی آب که در موضوع کیفیت آن دسته بندی می شود در این بازه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

اما شوری (EC) و کیفیت آب در محدوده های زیر 2000 میکروزیمنس ، برای ارقامی همچون بذر یونجه ایتالیایی GEA ، یعنی بهترین شرایط برای بالاترین بازده و ضریب رشد که برای یونجه هایی با پتانسیل رشدی بالا ، شرایطی بسیار مناسب و ایده آل برای بهترین راندمان را فراهم می آورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Verified by MonsterInsights